Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2016

 

 

           Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2016 a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh, ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2016 a prijali hlavné úlohy na rok 2017. Zbor mal svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkách pripravenosti.

 

           Výbor DHZ zasadal v roku 2016 spolu 15 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2016 a riadením celkového chodu DHZ.

Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

Minuloročná súťažná sezóna, po zhodnotení všetkých súťaží a celkových výsledkov sa dá považovať za úspešnú. Veď predsa naše družstvo mužov skončilo v Záhoráckej hasičskej lige na 3. mieste, opäť sme dokázali pripraviť naše družstvo mladých hasičov na okresnú a krajskú súťaž, niektorý naši členovia nás reprezentovali aj na súťažiach aké boli TFA (najtvrdšie hasičské prežitie), IRON FIREMAN, alebo na súťaži menom SCHODY.

Ale poďme pekne od začiatku.

Keďže nám Záhorácka hasičská liga začínala už začiatkom mája, a kvôli vážnemu zraneniu nášho košíkára Ľuboša, ktorý si nešťastne prerezal šľachy na ruke, sme nemohli trénovať, a preto sme sa 30. apríla vybrali na súťaž do Orechovej potône, kde sa konala súťaž Slovakiaring CUP. Súťažilo sa asfaltovom povrchu, a keďže to bola naša prvá súťaž v sezóne nikto z nás sa nechcel zraniť. Požiarny útok až na zostreky bol bezchybný ale stačilo to len na 4. miesto. Na Ľubošove miesto naskočil náš člen Lacko Csenkey, ktorý s nami potom behal aj väčšinu sezóny.

Týždeň nato, 7. mája sa do obeda konala súťaž v Jarovciach s historickou technikou a po obede 1. kolo ZHL v Kútoch. Doobedňajší požiarny útok s historickou technikou sa nám síce vydaril, ale o pár stotín sme predsa len skončili na druhom mieste. Z Jaroviec sme cestovali do Kútov už na spomínané prvé kolo ZHL. Z dvoch odbehnutých požiarnych útokov sa nám ani jeden nevydaril a skončili sme na 3. mieste.

21. mája v susednom rakúsku, v mestečku Siegendorf sa už každoročne konala súťaž TFA. Tu nás reprezentovali dvaja členovia: Denis Daniel a Tomáš Duranský. Každý z nich zvládol 4 vytrvalostne náročné disciplíny. Vo svojej vekovej kategórií M18 Tomáš skončil na 8. a Denis na 20. mieste.

11. júna sa konalo Okresné kolo súťaže mladých hasičov Plameň 2016, kde nás samozrejme reprezentovali naši malý Dráčikovia J. Súťažilo sa v disciplínách: požiarny útok CTIF, a v štafete. Ako jediné decké družstvo z celej Bratislavy vyhralo Okresné kolo a postupovalo na Krajské kolo, ktoré sa konalo tiež v ten istý deň. Tu súťažilo jedno družstvo z každého Bratislavského kraja. Po drobných chybičkách na požiarnom útoku CTIF a pri krásne odbehnutej štafete, sa naše deti umiestnili na peknom 2. mieste J, za čo im gratulujeme.

Tu sa treba predovšetkým poďakovať trénerom, a to na čele s veliteľom Jánom Duranským, Balázsovi Sallayimu a Tomášovi Duranskému, ktorý pred súťažami absolvoval s detmi 3 dňové sústredenie aby ich pripravili na súťaž. Netreba zabudnúť ani na rodičov, ktorý naše deti podporujú, chodia s nimi na súťaže, a veria nám, že z nich vychováme dobrých hasičov, a keď nie hasičov, tak aspoň ľudí, ktorý budú pomáhať druhým.

Tento súťažný deň sa ale ešte neskončil, pretože po obede nás zase reprezentovalo družstvo mužov, a to na 2. kole ZHL, ktoré sa konalo v Moravskom svätom Jáne. Chceli sme napraviť naše zaváhanie z prvého kola, a chceli sme vyhrať. Po odbehnutí prvého pokusu, to snami zase vyzeralo biedne. Ale na druhý pokus sme sa dokázali vyhecovať a po bezchybnom útoku sme 2. kolo ZHL aj vyhrali.

18. júna naši dvaja siláci, Denis Daniel a Tomáš Duranský, cestovali do Banskej Bystrice na ďalšiu súťaž TFA o najtvrdšieho hasiča Slovenska. Na súťaž s nimi cestoval aj náš kamarát z DHZ Zlaté Klasy Jožko Zsigó a ako šofér a morálna podpora s nimi cestoval aj Ľubomír Goldman J. Napriek velkým horúčavám všetcia traja skončili na pekných miestach. V kategorií M18 Tomáš skončil na 9. a Denis na 14. mieste. Nedá mi nespomenúť že Jožko skončil vo svojej kategórii M35 na 7. mieste J.

2. júla sme sa chystali na nočnú súťaž no Jablonice, na 3. kolo ZHL. Pred nočnou sme sa ešte ale vybrali do Šenkvíc, kde sa konalo 4. kolo ZSHL. Na tejto súťaži sme skončili skončili na 3. mieste. Večer nás ale čakalo už spomínané 3. kolo ZHL. Pri príchode do Jablonice, začalo pršať. Každý si myslel že sú to len dočasné prehánky, ale prehánky sa premenili na prietrž mračien, a tak kvôli nepriaznivému počasu sa súťaž musela zrušit, a kolo sa presunulo na 9. júl.

9. júla sa teda konali dve kolá ZHL. Do obeda v Štefanove 3. kolo ZHL, a spomínaná nočná súťaž v Jablonici 4. kolo ZHL. Vedeli sme že tú dennú súťaž nestrihneme, pretože sme boli na dvojdňovom výcviku na Lešti, ale nočnú súťaž sme stihli. Či to bolo vinou únavy alebo nedostatkom tréningu, ani jeden pokus nám nevyšiel, a nakoniec sme skončili na 4. mieste.

Už o týždeň, teda 16. júla, sme mali možnosť na reparát. Konalo sa totiž 5. kolo ZHL v Sološnici. Ani tu nebolo počasie najlepšie, ale to nás neodraďovalo zabojovať o prvé miesto a získať tak potrebné body, aby sme mohli ešte premýšľať o výhru v lige. Napriek obrovskej snahe a nasadenia sme ale skončili tretí. Cesta domov bola v tichom duchu, pretože sme vedeli, že ligu môžeme vyhrať už len teoreticky.

Po sklamaní z 5. kola sme 30. júla cestovali na 6. kolo ZHL do Popudinských Močidlan, ktorý boli v lige na prvom mieste. Vedeli sme že ligu už nevyhráme, a tak sme sa sústredili na 2. miesto v celkovom hodnotení, ktoré by nám zaistilo účasť na Slovenskom superpoháry. Oba odbehnuté pokusy sme behali naplno, ale ani jeden výsledný čas nestačil na výhru a tak sme skončili druhý.

Na sobotu 6. augusta, sme dostali pozvánku na súťaž do Kyselice, kam chodievame už dlhé roky. Počasie bolo pekné slnečné, a tak sme sa v pozitívnej nálade vybrali na súťaž. Na súťaži bolo veľa kvalitných týmov, a tak sme sa chceli aj my predviesť. Na súťaži sme boli iba 6 a tak sme si museli jedného pretekára požičať. Práve požičaný pretekár z Jaroviec, nám pokazil útok, keď nezapojil hadicu nášmu ľavému prúdarovi, a tak sme útok nedokončili.

12. augusta sa konala súťaž s názvom SCHODY – Memoriál Vladimíra Ružičku. Súťažilo sa o výbeh do 22. nadzemného podlažia v zásahovom odevu a s aktívnym dýchacím prístrojom. Na tejto súťaži náš reprezentovali dvaja naši členovia a to Denis Daniel a Balázs Sallay. Spomedzi 44 pretekárskych dvojíc, skončili naši chalani na krásnom 9. mieste s časom 3:19:24, čím za seba posunuli nejednu dvojicu profesionálnych hasičov.

26. augusta v piatok, sa už každoročne konala nočná súťaž u našich kamarátov v Zlatých Klasoch. Na pekne zorganizovanej súťaži sa nám ani tu moc nedarilo a skončili sme na 9. mieste. Tento rok sme v Zlatých Klasoch moc nezdržali, pretože sme na druhý deň mali už 7. kolo ZHL, ktoré sa organizovalo v Sekuliach. Počasie bolo pekné slnečné a uvedomujúc si že ešte možeme byť v lige druhý, sme vedeli že dneska musíme vyhrať. Spravili sme preto všetko a po bezchybných útokoch, sme aj tu skončili druhý, a tak sme vedeli že v lige už budeme pri najlepšom tretí.

Týždeň nato, čiže 3. septembra, nás čakali dve súťaže. O jednej sa začínala súťaž v Gbeloch, a bolo to 8. Kolo ZHL. Vedeli sme že v lige už toho moc nespravíme, ale ako víťazi z minulého ročníka, sme chceli sezónu dokončiť so stíčeními hlavami. Tak ako celú sezónu aj tu nám chýbalo to športové šťastíčko a preto sme skončili tretí. Z Gbelov sme sa ponáhľali do Šamorína, kam tiež chodievame dlhé roky. Pri nástupe na štart, sa pozornosť pretekárov aj divákov uberalo na nás, keďže vedeli že dokážeme atakovať popredné priečky, a taktiež že sme jediné družstvo ktoré túto súťaž dokázalo vyhrať 3x po sebe. Keďže sme neboli kompletné družstvo, museli sme si požičať prúdára, ktorý nám napokon prestrelil terč, a skončili sme niekde v pozadí. Neboli sme zvyknutý na podobné výsledky, a tak sme s veľkým rozhorčením cestovali domov.

10. septembra sa konala naša hasičská súťaž a bolo to zároveň finálové kolo ZHL. Súťažilo sa o putovný pohár starostky obce – memoriál Jozefa Duranského. Na súťaž pricestovalo 30 družstiev. Na súťaž pricestovali aj chalani zo Spišskej Novej Vsi. Súťaž prebehla bezproblémov. Víťazom súťaže a tým aj ZHL sa stali Kúty. Naše družstvo skončilo piate. Po ukončení súťaže, sme sa presunuli k nám na zbrojnicu, kde sme sa zabávali až do rána.

17. septembra sa konal v Prahe IRON FIREMAN, čo je jedna z najťažších hasičských súťaží. Reprezentoval nás tam Tomáš Duranský, a spomedzi 80 súťažiacich skončil na 65 mieste.

Súťažnú sezónu sme ukončili 1. Októbra, a to v Kútoch, kde sa konal Galavečer, na ktorom bolo vyhlasovanie výsledkov ligy. Skvele pripravená akcia so skvelým sprievodným programom, si naše družstvo užilo, aj napriek tomu že v lige skončilo len na tretom mieste. Po vyhodnocovaní nasledovala zábava, na ktorú si nie každý pamätá. 

V decembri sme sa ešte zúčastnili na súťaži v Zlatých Klasoch – December CUP, ale už nie ako súťažiaci, ale iba ako diváci.

Rok 2016 sa skončil, ale mi už myslíme na tento rok, pretože sú majstrovstvá slovenska v hasičskom športe, ktoré sa budú konať v Trnave, a aj v ZHL by sme chceli zabojovať o prvenstvo.

V oblasti výjazdov a asistenčných služiebsme v roku 2016 mali viacero výjazdov k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra, ako aj asistenčné služby pri rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ako bol napr. Biskupický Juniáles.       

Dovoľte mi, aby som spomenul aj výjazdy, na ktoré bola jednotka DHZ Pod. Biskupice vyslaná operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru.

6.2.2016 – naša výjazdová jednotka  zasahovala pri požiari stohu slamy na Jegenešskej ceste. Zasahovalo 7 členov výjazdovej jednotky a technika CAS 25 Škoda 706 a Iveco Daily CAS 15. Požiar trval 24 hodín a pri jeho likvidácii sa vystriedali 3 dobrovoľné hasičské zbory a HaZZ hlavného mesta Bratislavy. Požiar sa podarilo zachytiť v zárodku a použitím techniky poľnohospodárskeho družstva rozdeliť stoh na dve časti a tým zachrániť viac ako dve tretiny stohu.

23.5.2016 sme  na výzvu operačného strediska zasahovali pri požiari skládky odpadu – Vassal na Lieskovskej ceste. Zasahovali 4 členovia výjazdovej jednotky a 2 kusy techniky.

1.6.2016 – výjazd k požiaruopustenej budovy policajnej stanice v Karlovej vsi v Bratislave na Jonatánovej 15 – zasahovali 4 členovia na vozidle Iveco Daily CAS 15.

3.7.2016 – výjazdová jednotka zasahovala pri požiari betonárky na Lieskovskej ceste – zasahovalo 5 členov.

2.12.2016 našu výjazdovú jednotku povolalo operačné stredisko k popadaným stromom vplyvom silného vetra a dažďa pre ich odstránenie na uliciach Vinohradnícka, Hydinárska,  Pri trati, Železničná, ceste pri Košariskách ako aj pre odstránenie spadnutej vŕby na ulici Svornosti smerom do Rovinky. Ďalej poskytovali členovia našej  jednotky asistenciu štátnej jednotke  pri odstránení zvaleného stromu na Dvojkrížnej ulici.

6.12.2016 naši členovia výjazdovej jednotky zasahovali aj pri popadaných stromoch v areáli materskej školy Latorická.        

Počas roka 2016 boli členovia našej výjazdovej jednotky viackrát vyzvaný operačným strediskom aj na výkon pohotovosti na hasičskej zbrojnici.

V oblasti školenia a výcviku sana základe kategorizácie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostridkov náš zbor dostal do kategórie “A” a z toho dôvodu dbal na výcvikovú činnosť v roku 2016.

           13.2.2016 sa konalo protipovodňové školenie pod vedením Tomáša Duranského, ktorý ešte v roku 2015 absolvoval školenie spojené s výcvikom v rámci projektu aktívnych protipovodňových opatrení v areáli hasčsko záchrannej brigády v Malackách, počas ktorého sa naši členovia oboznámili s základnými princípami ochrany pred povodňami. Následne v ten istý deň školil náš člen Dávid Goldman členskú základňu zahrnutú do výjazdovej jednotky o správnom používaní autonómneho dýchacieho prístroja.

Počas troch dní, 25. - 27.2.2016 sa konala výstava protipovodňovej techniky hasičských zborov v areáli Divoká voda - Čunovo, Bratislava. Náš zbor bol taktiež súčasťou spomínaného podujatia. V sobotu 27.2.2016 Ministerstvo vnútra SR prezentovalo viac ako 80 kusov vybavenia na prehliadke protipovodňovej techniky aj verejnosti. Návštevníci podujatia si mohli z blízka prezrieť záchranárske novinky a tiež zažiť simulované zásahy hasičov z rôznych kútov Slovenska. Časť protipovodňovej techniky bude slúžiť na európskej úrovni vo forme špecializovaných modulov, ktoré budú súčasťou mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboruč.5/2015 o vykonávaní výcviku členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť sa zúčastnili aj naši členovia. V piatok 8.7.2016  vyrazili 6 členovia s CAS 15 Iveco Daily z našej hasičskej zbrojnice smer výcvikové centrum HaZZ Lešť. Počas svojho dvojdňového výcviku za účasti inštruktorov HaZZ si vyskúšali zásahy likvidácie požiarov rodinných domov, bytových domov, tunelov, motorových vozidiel a evakuáciu osôb. Je potrebné spomenúť, že na týchto trenažéroch absolvujú výcvik príslušníci HaZZ a teraz majú ako novinku si to vyskúšať dobrovoľní hasiči zaradení v skupine A. Zúčastnení členovia si pochvaľujú tento výcvik, kvalitu trenažérov a odborný, profesionálny prístup inštruktorov. V mene vedenia DHZ ďakujeme našim členom za aktívnu účasť.

Dňa 8. 10. 2016 sa členovia nášho zboru p. Ján Duranský a Tomáš Duranský zúčastnili v Martine  celoslovenskej  konferencie  pod názvom Hasičské jednotky 2016.  Tematické okruhy konferencie boli: Kategorizácia hasičských jednotiek – požiadavky na akcieschopnosť vo vzťahu k dotácii,  plošné pokrytie a poplachový plán,vzdelávanie a výcviková dokumentácia, výcvikové centrum H a ZZ Lešť – skúsenosti s výcvikom DHZO. Za Bratislavský kraj mal prednášku o výcviku vo výcvikovom centre Lešť náš člen p. Tomáš Duranský, ktorý vo svojej prednáške dopodrobna opísal svoje poznatky a skúsenosti ktoré nadobudli naši členovia  na tomto výcviku.

           V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti sme zorganizovali dňa 30.1. 2016  už tradičný Hasičský ples DHZ Podunajské Biskupice v kultúrnom dome Vetvár. Skvelá zábava, pestrý program a perfektná kapela T-2 prispeli k spokojnosti hostí, ktorí sa zabávali až do skorého rána. Veľká vďaka patrí sponzorom  a všetkým, ktorí prispeli cenou do tomboly ako aj tým, čo poskytli akúkoľvek pomoc pri organizovaní plesu. Sme veľmi radi, že každým rokom sa na hasičskom plese v Podunajských Biskupiciach zúčastňuje viac a viac priateľov a sympatizantov hasičstva.

           28.8.2016  sme sa zúčastnili na oslavách 140. Výročia založenia DHZ Zlaté Klasy.

Ráno bola slávnostná svätá omša po nej nasledovala slávnostná schôdza a po obede sme sa zúčastnili ukážkového cvičenia pri tejto príležitosti.     

4. mája 2016 sme oslávili a uctili  pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.Naši členovia sa  zúčastnili slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Pred omšou  sme položili veniec k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí. Táto socha ako aj jej okolie bolo v roku 2015 zrekonštruované a naši členovia sa o okolie vzorne starajú.  

V oblasti práce s mládežouk nám 27.5.2016 zavítali deti z Materského centra na Latorickej ulici. Zoznámili sa tu s prácou hasičov a vyskúšali si naše hasičské komodity. 

Dňa 25.6.2016 sa členovia nášho zboru zúčastnili na akcii Bedmintonový turnaj v Dunajskej Lužnej kde detičkám bola ukázaná technika a taktiež priblížená práca hasičov. Deti si mohli vyskúšať ručné hasiace prístroje ako aj ostatnú výstroj hasičov.

15.6.2016 sme navštívili škôlku na Hronskej ulici kde sme deťom taktiež predviedli krásnu prácu hasičov.

V roku 2016 oslávili svoje okrúhle jubileá:

Duranská Alžbeta oslávila svoje 70. narodeniny, Lapoš Robert svoje 50. narodeniny , Ferdič František  svoje 50. narodeniny. A Duranský Ján svoje 50 nerodeniny

Menovaním výbor zablahoželal a boli im odovzdané vecné dary pri tejto príležitosti.

           V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2016 odpracovali približne 300 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-        údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-        prebehlo upratovanie malého skladu

-        údržba vozového parku, presnejšie:

-        garančná prehliadka pre vozidlo CAS 15 Iveco Daily

-        dovybavenie vozidla CAS 15 Iveco Daily o výsuvný držiak na dýchacie prístroje.

-        oprava spojky vo vozidle CAS 32 Tatra 815

-        servis vozidla CAS 25 Škoda 706 kde prebehla:

-        výmena oleja

-        kontrola bŕzd

-        výmena vodného čerpadla

      V mesiaci November 2016 sme sa na poslednej rozlúčke s hlbokým zármutkom rozlúčili s našim dlhoročným členom pánom Karolom Csókom.  Česť jeho pamiatke.

Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej ochrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

 

V Bratislave dňa 7.3.2017

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes46
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1009
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3039
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686659

We have: 16 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,