Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2015

 

 

           Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2015 a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh, ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2015 a prijali hlavné úlohy na rok 2016. Zbor mal svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkách pripravenosti.

 

           Výbor DHZ zasadal v roku 2015 spolu 14 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2015 a riadením celkového chodu DHZ.

 V roku 2015 do radov DHZ Podunajské Biskupice nastúpil nový člen p. Lukáš Jakl.

Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

Na začiatku minulého roka sme si ako súťažné družstvo vytýčili viacero cieľov. Chceli sme sa opäť prebojovať na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe, vyhrať Záhorácku hasičskú ligu, kvalifikovať sa na Slovenský Superpohár a čo najlepšie sa umiestňovať na ostatných súťažiach. Naše plány sa nám na istý čas úplne rozplynuli! Jeden z našich ťahúňov sa musel nečakane podrobiť operácií srdca. Asi už viacerý tušíte o koho sa jednalo...bol to náš predseda Zolo, medzi nami prezývaný OTEC! Zrazu sme nemali strojníka, motiváciu a hlavne dôležitého člena nášho súťažného družstva. Súťaže sa ale blížili a my sme potrebovali hlavne strojníka a človeka, ktorý zapadne do našej partie. Nemohol to byť nik iný než Jožko Zsigó zo Zlatých Klasov. Na otázku či by tento rok súťažil aj s nami, odpovedal jednoznačne ÁNO!!!, začo mu patrí obrovské poďakovanie. Dalo by sa povedať aj to, že:„ak by si Jožko s nami tento rok nebehal, tak by sme nevyhrali ZHL!!! ”

Prvá súťaž už tradične bola v Jarovciach 9. mája. Do obeda sa konala súťaž s historickou technikou, a po obede v požiarnom útoku. Na obidvoch súťažiach sme skončili rovnako ako minulý rok. Súťaž s historickou technikou sme vyhrali s časom 37,99 sekúnd, a súťaž v požiarnom útoku sme tak isto ako minulý rok, nedokončili.

Skoro o mesiac neskôr 6. júna, sme sa vybrali na Okresné kolo ktoré sa konalo v Petržalke. Iné ako 1. miesto sme si nechceli ani predstaviť. Napokon sa nám to aj podarilo. V súčte časov štafety a požiarneho útoku sme obsadili 1. miesto a postúpili sme sa Krajské kolo. Po obede sa tu ešte konala ďalšia súťaž a to pohár Ferdinanda Martinengu na ktorej sme skončili 4.

O týždeň sme cestovali do Moravského svätého Jána, kde sa konalo 1. kolo ZHL. Rátali sme tým že aj tento rok bude liga vyrovnaná, a aj preto bolo pre nás dôležité vyhrať prvé kolo. Po prvom odbehnutom kole sme laďku posunuli vysoko a náš čas 17,53 sekúnd už nikto nedokázal prekonať, čím sme vyhrali 1. ligové kolo.

20. júna sa konalo u nás v Biskupiciach Krajské kolo súťaže hasičských družstiev. Súťaž sa behala na dva pokusy, a súťažilo sa v disciplíne štafeta 8x50 metrov a v požiarnom útoku s vodou. Naše odbehnuté pokusy a časy dosiahnuté v nich, stačilo len na 2. miesto, čím sme sa neprebojovali na MSR ktoré sa konali v Turanoch.

Dňa 4. júla sme mali pred sebou náročný deň, preto že sme sa chystali odbehnúť až 3 súťaže. Prvá súťaž sa konala v Gbeloch, a zároveň to bolo 2. kolo ZHL. Tu sme doplatili na veľké prestreky v oboch pokusoch, a skončili sme na 4 mieste. Pobalili sme sa, a cestovali sme do Šenkvíc. Keď sme došli súťaž už bola v plnom prúde. Za krátky čas sme sa dostali na radu aj my. Po peknom rozbehnutom útoku ale zase kvôli prestreku sme skončili na 2. mieste. Po vyhodnotení súťaže sme cestovali domov aby sme si torchu oddýchli pred večernou nočnou súťažou, ktorá bola v Jablonici a bolo to zároveň 3.kolo ZHL. Ani na tejto súťaži sme v ten deň nemali šťastie a útoky sme po rozpojení hadíc dokončili s vysokými časmi, ktoré nám stačili len na 6. miesto

Týždeň na to nás čakalo 4. kolo ZHL v Štefanove. Tu sme prvý pokus nedokončili najlepšie, ale ešte sme mali jeden pokus na reparát. Druhý pokus sme rozbehli rýchlo a po bezchybných zostrekoch terčov sme s časom 17,49 sekúnd dokázali predbehnúť našu najväčšiu konkurenciu Kúty a tým sme aj vyhrali súťaž.

5. kolo ZHLsa konalo už nasledujúci týždeň a to v Sološnici. Bola to nočná súťaž. Na súťaž sme cestovali s dobrou náladou a chceli sme tú našu pohodu preniesť aj do výsledkov. Súťaž bola veľmi vyrovnaná pretože časy na prvých 7 miestach boli skoro identické, avšak nikto nedokázal streliť čas pod 20. sekúnd. Vedeli sme že ak to dáme, tak vyhráme. Po dobre rozbehnutom druhom pokuse sme terče zostrelili skoro identicky a výsledný čas 19,68 už nikto nedokázal prekonať čím sme opäť vyhrali ďalšie ligové kolo.

Po dvojtýždňovej prestávke, 1. augusta sme si išli zasúťažiť do Kyselice. Táto súťaž bola pre nás aj tým špecifická, že sa s nami na štartovú čiaru opäť postavil Zolo, pre ktorého to bola prvá súťaž od operácie. Dosiahnutý výsledok pre nás v tomto prípade nebol dôležitý. Dôležité bolo to že bol s nami opäť v súťažnom kolotoči. Na súťaži sme skončili na 4. mieste. Ten istý deň sme sa ešte zúčastnili nočnej súťaže v Letničiach, ktoré bolo už 6. kolo ZHL. Čakalo nás celkom chladné večerné počasie. Z dvoch odbehnutých pokusov, nám lepší čas stačil iba na 2. miesto.

8. augusta sme cestovali do Kútov na 7. kolo ZHL, kde nás čakala veľmi ťažká súťaž. Práve Kúťania boli tí, ktorý boli našimi najväčšími konkurentmi v boji o titul ZHL. Vedeli sme že tu musíme vyhrať. Našim prvým odbehnutým pokusom sme im ukázali že sme v skvelej forme. Dosiahnutý čas 17,89 sekúnd sa už nikomu nepodarilo z ligových družstiev prekonať a tak sme si opäť odniesli prvé miesto a dôležité body do tabuľky.

14. augusta sa dvaja naši členovia Denis Daniel a Balázs Sallay zúčastnili súťaže Schody 2015. Súťaž sa konala už tradične v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 50 dvojíc. Súťažiaci na tejto súťaži museli vo dvojici, v zásahových oblekoch a s dýchacím prístrojom vybehnúť do 22. poschodia za čo najkratší čas. Naši členovia sa nenechali zahanbiť a s časom 3:34:21 stotín  skončili na 14. mieste. Nielen že dokázali poraziť niektoré profesionálne dvojice, ale boli druhá najrýchlejšia dvojica spomedzi DHZO začo im gratulujeme.

Ďalšia súťaž a zároveň 8. ligové kolo ZHL nás čakalo v Plaveckom Štvrtku. Po odbehnutom prvom pokuse sme boli na druhom mieste práve za Kúťanmi. Dlho sme sa tu ale nezohriali a odbehnutí druhého pokusu, a dosiahnutom čase 15,94 sekúnd, sa nám podarilo vyhrať predposledné ligové kolo.

Piatok večer 28. augusta sme sa vybrali na nočnú súťaž k našim „hasičským bratom” do Zlatých Klasov. Súťaž ako každý rok mala dobrú úroveň o čom svečilo aj počet zúčastnených hasičských družstiev. Náš útok bol rozbehnutý kvalitne avšak prestreky na terčoch nám s výsledkom 15,29 sekúnd stačilo na celkové 5. miesto. Na druhý deň sme museli ísť na súťaž do Petržalky kde sa zúčastnili „až 3 družstvá”. Tu nás po dlhých rokoch dokázali poraziť Jarovce a tak sme skočili druhý.

Prvý septembrový víkend sa už tradične u nás v Biskupiciach konala súťaž vo varení guláša, ale my sme sa vybrali na hasičskú súťaž do neďalekého Malinova. Na súťaži nebolo veľa družstiev a tak sme dúfali nejaký dobrý výsledok. Žiaľ po rozbehnutí útoku nám zo stroja zhodilo hadicu a tak sme útok nedokončili. Po obede sa konala súťaž v Šamoríne, kam už tradične chodievame. Túto súťaž sme vyhrali už 3 krát za sebou, žiaľ nemali sme nášho prúdara Davida, ktorý bol v tom čase na Majstrovstvách sveta v ruskom Petrohrade kde hájil farby Slovenska. Zhodou náhod tam bol jeho krstný a tak isto náš člen Viliam Puss ktorý sa bez váhania prezliekol, zasúťažil si snami a trošku si aj zaspomínal na súťažné časy. Na súťaži sme skončili na 5 mieste, ale v dobrej nálade sme sa vracali domov.

12. septembra sa už tradične konala u nás naša domáca súťaž, ktorá bola zároveň 9. kolom ZHL a teda aj posledným. Počasie nám tento rok vyšlo a tak na súťaž zavítalo 29 súťažných družstiev. Na štart sme sa postavili ako prvé družstvo a s dosiahnutým  časom 20,16 sekúnd sme sa posunuli bližšie k víťazstvom v lige. V prvom kole nás dokázali prekonať iba chalani z Popudinských Močidlan. Svôj čas sme si chceli zlepšiť v druhom pokuse, žiaľ kvôli poškodeniu terčov sa museli druhé pokusy po dohode s veliteľmi družstviev zrušiť čím sa rátali iba časy dosiahnuté v prvom pokuse. Nič sa však nezmenilo na tom, že po domácom druhom mieste sme sa s celkovým počtom 136 bodov stali víťazmi ZHL ligy!!!

3. októbra sme sa vybrali do Moravského sv. Jána. Nešli sme sem však súťažiť. Konal sa tu Galavečer ZHL, na ktorom boli vyhlásené výsledky a víťazi ligy v kategóriách muži/ženy. Galavečer bol na veľmi kvalitnej úrovni a chýbal už iba priamy prenos v televízií. Naše družstvo okrem ocenenia pre víťaza ligy na rok 2015 získalo aj iné ocenenia a to: za najstaršieho súťažiaceho, za najrýchlejší zostrelený terč, za najviac precestovaných kilometrov na súťaže a za najlepšie organizované ligové kolo. Po vyhlásení výsledkov nasledovala zábava, ktorá trvala až do rána.

10. októbra sa v Bijacovciach na východe konal už 9. ročník Slovenského Superpohára. Ako víťazi ligy sme sa tam mali automaticky kvalifikovať, ale nestalo sa tak. Nedostali sme sa tam kvôli tomu že niektoré naše ligové družstvá vynechali ligové kolá, a tým ako ZHL sme nespĺňali podmienky postupového klúča. Bolo to pre nás veľké sklamanie. Celý rok sme tvrdo trénovali, venovali sme tomu veľa svojho voľného času, a kvôli iným sme zostali doma! Pritom sme tam patrili. Snáď nám to vyjde tento rok!

Našu súťažnú sezónu sme ukončili 5. decembra v Zlatých Klasoch kde sa konal už 3. ročník súťaže December CUP. Súťaž sa behala na asfalte po hlavnej ulici pred hasičskou zbrojnicou. Útok sa nám moc nepodaril a skončili sme 5. Náladu sme si však zlepšili už každoročne skvelou kapustnicou a varením vínkom. Po vyhlásení výsledkov sme sa všetci v dobrej nálade vrátili domov a tým aj ukončili súťažnú sezónu 2015.

 

V oblasti výjazdov a asistenčných služiebsme v roku 2015 mali viacero výjazdov k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra a asistenčné služby ako aj asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako bol napr. Juniáles a športové podujatia. Počas žatvy sme v júli  slúžili s jedným vozidlom a dvomi hasičmi pri kombajnoch v každý deň žatvy. Služba sa ukázala znova ako opodstatnená.            

18.7.2015 zasahovali naši službukonajúci hasiči pri požiari strniska a obilia,  ktoré sa zapálilo vplyvom  poruchy na kombajne. Našťastie  pre rýchly zásah  hasičov sa oheň nerozšíril a bol zlikvidovaný za krátky čas. 19.7.2015 to bol požiar kombajnu, ktorí sa zapálil pre poruchu. Tak isto ako v prvom prípade bol požiar zlikvidovaný v krátkom čase a tak nevznikli škody na majetku.

Dovoľte mi, aby som spomenul aj výjazdy, na ktoré bola jednotka DHZ Pod. Biskupice vyslaná operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru.

14.-15.3.2015 – výjazdová jednotka zboru sa zúčastnila na pátracej akcii po nezvestnej 16 ročnej Nikole zo Zvolena. Prehľadával sa najmä les v mestskej časti Lamač, Záhorská Bystrica a jej okolie, prepátrané boli aj polorozpadnuté a opustené budovy, ako aj miesta verejnosti dostupné. 16.3.2015 sa dievča našlo v Lamači živé a zdravé.

10. a 11. 7. 2015 sme  na výzvu operačného strediska zabezpečovali službu pri  požiari stohu sena na nádvorí poľnohospodárskeho družstva v Moste pri Bratislave.

15.11.2015 – výjazd k požiaru tlačiarenských hál firmy Willmark v Bratislave na Hrachovej ulici. Náš zbor vykonával pomocné hasiace práce a dodávku vody na požiarovisko. Zasahovalo 7 našich členov a 2 kusy techniky a to CAS 32 - TATRA 815 a IVECO Daily 70C15.

Počas roka 2015 boli členovia našej výjazdovej jednotky viackrát vyzvaný operačným strediskom na výkon pohotovosti na hasičskej zbrojnici.

V oblasti školenia a výcviku sana základe kategorizácie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostridkov náš zbor dostal do kategórie “B” a z toho dôvodu dbal na výcvikovú činnosť v roku 2015.

27.2.2015 sa členovia nášho zboru spolu so starostkou mestskej časti Alžbetou Ožvaldovou zúčastnili na odovzdávaní novej hasičskej techniky, a to vozidla na podvozku Iveco Daily, v rámci projektu zvýšenia odolnosti Slovenska voči živelným pohromám. Vozidlo nám odovzdal sám minister vnútra SR pán Robert Kaliňák. S posádkou 4+2 osôb sa toto vozidlo používa pri ekologických haváriách, dopravných nehodách, bytových požiaroch,  pri vyprosťovaní vozidiel a zranených osôb. Využíva sa taktiež pri živelných pohromách, kalamitách na odpratávanie spadnutých stromov a rôznych konštrukcii, po doplnení prívesom vybaveným protipovodňovou technikou slúži aj na prácu pri povodniach. Náš zbor ešte dovybavil spomínaný automobil dvoma dýchacími prístrojmi ADP najmodernejšej kategórie od firmy Dräger, ktoré boli financované z dotácie od štátu vďaka vyššie spomenutej kategorizácie dobrovoľných hasičských zborov. Vďaka tomuto automobilu sa náš zbor stane silnou oporou pre našich profesionálnych kolegov.

22.3.2015 sa konalo na zbrojnici tréningové cvičenie. Toto cvičenie bolo zamerané na nové vozidlo IVECO Daily a jeho príslušenstvo, ako aj na preskúšanie a overenie vedomostí členov výjazdovej jednotky čo sa týka ostatnej techniky.

19.05.2015 sa uskutočnilo odovzdávanie prívesného vozíka s protipovodňovou technikou pod hradom Devín. Protipovodňový vozík je určený ako už aj z názvu vyplýva na pomoc resp. prácu a záchranu ľudí a majetku pri povodniach. Prívesný vozík obsahuje generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, set hadíc a náradia. Dňa 16.5.2015 prebehlo cvičenie zamerané na obsluhu vybavenia protipovodňového vozíka na hasičskej stanici v Dúbravke. 19.5.2015 pri odovzdávaní protipovodňových vozíkov náš DHZ, DHZ Záhorská Bystrica a DHZ Dúbravka  predvádzali ukážky čerpania vody z prírodných zdrojov, dialkovej dopravy vody a použitie povodňových bariér, ktoré sa s touto vodou napľňali.

10. -11.7.2015 sa konal výcvik vo vojenskom areáli na záhorí. Výcvik bol zameraný na súčinnosť DHZO s HAZZ, vyhladávanie osôb, hasenie lesných požiarov, ďialkovú dodávku vody technikou DHZO a HAZZ a fajkovanie hasičského vaku pri helikoptére.

V auguste 2015 začali naši členovia Tomáš Duranský a Lubomír Goldman kurz pre získanie vodičského oprávnenia skupiny C. Kurz vykonávali v autoškole Profit v Bratislave.

V decembri po úspešnom absolvovaní záverečných testov a praktických jázd nadobudli vodičský preukaz skupiny C pre vedenie motorových vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony. Súčasťou kurzu bola nutnosť absolvovať psychologické vyšetrenie, ktoré bolo zamerané na právo prednostnej jazdy s použitím zvukovej a svetelnej signalizácie. Kurz bol financovaný z rozpočtu mestskej časti.

21.8.2015 sa 6 členov zúčastnilo na školení zameranom na používanie hasičskej techniky Iveco Daily. Školenie prebehlo v kultúrnom dome, mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

3. -4.10.2015 sa náš člen Tomáš Duranský zúčastnil na školení spojenom s výcvikom v rámci projektu aktívnych protipovodňových opatrení v areáli hasčsko záchrannej brigády v Malackách. Po ukončení školenia obdržal osvedčenie o absolvovaní.

Za úlohu dostal pripraviť školenie pre našich členov ktoré bolo naplánované na rok 2016.

           Po úspešnom absolvovaní špecializovanej prípravy veliteľov hasičských jednotiek DHZO naši členovia Denis Daniel, Tomáš Duranský, Balázs Sallay a Lubomír Goldman môžu vykonávať funkciu veliteľa družstva DHZO. Táto príprava bola ukončená záverečnými skuškami na Hasičskej stanici v Dúbravke dňa 15.12.2015.

           V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti sme zorganizovali dňa 29.1. 2015  už tradičný Hasičský ples DHZ Podunajské Biskupice v kultúrnom dome Vetvár. Skvelá zábava, pestrý program a perfektná kapela T-2 prispeli k spokojnosti hostí, ktorí sa zabávali až do skorého rána. Veľká vďaka patrí sponzorom  a všetkým, ktorí prispeli cenou do tomboly ako aj tým, čo poskytli akúkoľvek pomoc pri organizovaní plesu. Sme veľmi radi, že každým rokom sa na hasičskom plese v Podunajských Biskupiciach zúčastňuje viac a viac priateľov a sympatizantov hasičstva.

      Dňa 11.11.2015 o 11. hodine a 11. minúte sa dvaja naši členovia Róbert Danajovič a Dávid Goldman zúčastnili pietneho aktu 97. výročia  ukončenia prvej svetovej vojny na Trojičnom námestí pri soche Padlých hrdinov.

4. mája 2015 sme oslávili a uctili  pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.Naši členovia sa  zúčastnili slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Pred omšou  sme položili veniec k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí.

           V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2015 odpracovali približne 300 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-        údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-        od 12.4.2015 do 26.4.2015 sme realizovali rekonštrukciu klubovne, ktorá zahŕňala opravu stien, následnú malovku, výmenu elektrických rozvodov, obkladačiek, výrobu vstavanej skrine ako aj poličiek na trofeje

-        upratovanie zbrojnice a jej okolia

-        údržba vozového parku

-        príprava garáže číslo 1 na prijatie novej techniky

-        Oprava zatekajúcej strechy budovy

22. júla sa začala realizovať výmena okien a dverí za plastové a taktiež výmena garážových brán za moderné s elektronickým pohonom. Táto rekonštrukcia zbrojnice prispeje k úspore energií na prevádzku ako aj zefektívni výjazd z garáži kedže nieje potrebné manuálne brány otvárať a zatvárať.

9. – 10.11.2015 prebehla montáž zabezpečovacieho systému. Tento systém obsahuje 5 kamier na vonkajšej fasáde zbrojnice ktoré monitorujú 24 hodín denne 7 dní v týždni objekt DHZ. Sú vybavené aj nočným videním ako aj online prenosom záznamu a pohybovým senzorom. Pomocou tohoto systému možeme v prípade potreby monitorovať okolie zbrojnice aj na diaľku. Vo vnútri zbrojnice boli naištalované pohybové čidlá pre prípad vniknutia. Čidlá sú aj v obytnej časti ako aj v garážach. Systém obsahuje aj sirénu a v dohľadnej dobe bude napojený na pult mestskej polície. Výmena okien, dverí, garážových brán a montáž zabezpečovacieho a kamerového systému stála 25000 Euro a bola hradená z rozpočtu mestskej časti Podunajské Biskupice.

      V mesiaci október sa štvorčlenná  delegácia p. Michal Straňák, Ján Duranský, Róbert Danajovič a Tomáš Duranský zúčastnili v Spišskej Novej Vsi na pohrebe nášho dlhoročného priateľa p. Ondreja Týnusa.  23. decembra 2015 sme odprevadili na poslednej ceste nášho člena  p. Gejzu Nagya, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov a bol členom našej organizácie od roku 1963, čiže 52 rokov.  Česť ich pamiatkam.

 

Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej obrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

 

V Bratislave dňa 14.3.2016

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes51
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1014
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3044
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686664

We have: 18 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,