Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2012

 

            Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2012 a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2012 a prijali hlavné úlohy na rok 2013. Nosním pilierom činnosti DHZ v roku 2012 bola príprava 130. výročia založenia hasičského zboru. Ďalej mal zbor  svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkach pripravenosti.

            Výbor DHZ zasadal v roku 2012 spolu 15 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou 130. výročia založenia DHZ, prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2012 a riadením celkového chodu DHZ.

            Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

            V roku 2012 sme sa s našim súťažným družstvom zúčastnili celkovo na 19 súťažiach.

 

Jarovce , Staré Mesto, Sládkovicovo, Velká Paka, OK PP Petžálka, Petržálka, Most.p.Bratislava,Šenkvice,

Kyselica,  Janíky, Topolcianky, Zlaté Klasy, Šamorín, Boldog, Pod. Biskupice, Prievoz, Králová Pri Senci, Vacenovice, Zlaté Klasy - Decembercup.

            Boli to súťaže v Bratislave a jej okolí ako aj na súťažiach ZSHL a aj v zahraničí, v Českej Republike vo Vacenoviciach kde sme obsadili 18 miesto. Na prvom mieste počas minulej sezóny 2012 sme sa umiestnili celkovo 7 krát, na treťom mieste celkovo 3 krát a naše ostatné nehodnotené umiestnenia nás v mnohom posunuli ďalej čo sa týka hasičského športu.

            8 September sa konal 14. ročník súťaže o pohár starostky mestskej časti , memoriál Jozefa Duranského. Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev. Prvý pokus požiarneho útoku domáceho družstva skončil s časom 15,51 na PP a 15,00 na ĽP. Druhý pokus sme nedokončili a tak sme skončili na peknom tretom mieste. Na druhom mieste skončilo družstvo Zlatých klasov s časom 15,23. Víťazom 14. ročníka sa stala Kyselica ktorá predviedla krásny útok s časom 14,36 na ľavom a 13,52 na PP. Medzi ženskými družstvami zvíťazilo družstvo Horenická Hôrka s časom 17,83 druhé skončilo družstvo z Velkej Paky s časom 18,24 a na tretom mieste skončili ženy zo Šamorína s časom 19,93.

            Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým členom súťažného družstva za ich odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu nášho hasičského zboru a  našej mestskej časti.

            V oblasti výjazdov a asistenčných služieb sme v roku 2012 mali 10 výjazdov k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra a asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách ako aj výjazdy počas Vianoc pri likvidácií popadaných stromov a polámaných konárov od námrazy. Počas žatvy sme slúžili s jedným vozidlom a dvomi hasičmi pri kombajnoch v každý deň žatvy.

            V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti sme zorganizovali dňa 28.1. 2012 Hasičský Ples, ktorý sa konal v kultúrnom dome Vetvár. Ples mal dobrú odozvu medzi našimi obyvateľmi a priaznivcami. Hodnotné tombolové ceny, dobrá muzika a neutíchajúca zábava až do skorého rána svedčili o vysokej úrovni tejto akcie.

            V máji sme oslávili a uctili si pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.Zúčastnili sme sa  slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov.

 

            Oslavy 130. výročia organizovaného hasičstva v Podunajských Biskupiciach

 

            Oslavy vyvrcholili 29. septembra. Ráno o deviatej začala na Trojičnom námestí  hrať hasičská dychová hudba zo Šamorína, ktorá sa po polhodine premiestnila pred  Dom kultúry Vetvár, kde sa už schádzali hostia a členovia zboru na slávnostnú schôdzu. Privítali sme: starostku mestskej časti  PhDr.  Alžbetu Ožvaldovú, čestného prezidenta DPO SR  JUDr. Jozefa Minárika, viceprezidenta DPO SR  Antona Urdoviča, predsedníčku ZO Csemadok Elzu Nagy, predsedu Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice Jozefa Kaizera, riaditeľk Základnej školy Vetvárska Mgr. Máriu Vargovú,  zo Základnej školy Biskupická Mgr. Ivetu Horváthovú , bývalého starostu Ing. Viliama Nagya, farára Biskupickej farnosti  ThLic. Jozefa Vadkertiho, zástupcov DHZ Prievoz, Šamorín, Zlaté Klasy, Kyselica a  Spišská Nová Ves.

            Po  prejave predsedu DHZ  Zoltána Duranského a príhovore Ľubomíra Goldmana v maďarskom jazyku odzneli pozdravné reči hostí. Milým kultúrnym programom nás potešili žiaci Základnej školy z Vetvárskej ulice. Slávnostný okamih nastal, keď pán farár Vadkerti požehnal naše zástavy, ktoré zbor dostal v roku 1886. Pri oslavách 100. výročia založenia zboru vyšla kniha „Sto rokov organizovanej požiarnej ochrany v Podunajských Biskupiciach“. Teraz sme vydali bulletin pod názvom 130. výročie organizovaného hasičstva v Podunajských Biskupiciach, ktorý nadväzuje na knihu a zachytáva 30 ročnú históriu biskupického hasičstva. Krstným otcom bulletinu sa stal čestný prezident DPO SR  JUDr. Jozef Minárik. Na slávnostnej schôdzi sme hosťom venovali pamätné predmety.

            Starostka mestskej časti Alžbeta Ožvaldová ocenila päť členov DHZ: Teréziu Ferdicsovú,  Michala Straňáka, Tomáša Duranského, Ľubomíra Goldmana a Zoltána Duranského, poďakovala im za záslužnú a obetavú prácu a odovzdala  pamätné predmety.

            Popoludní sa začalo ukážkové taktické cvičenie na budovu telocvične Základnej školy na Biskupickej ulici. Bol imitovaný požiar v telocvični, ktorý vznikol pri vyrezávaní starých okien na budove. Telocvičňa je na druhom poschodí a preto bola použitá aj výšková technika, pomocou ktorej sa hasí vo výškach. Cvičenia sa zúčastnili okrem nášho zboru dobrovoľné hasičské zbory Zlaté Klasy, Šamorín, Prievoz a Hasičský a záchranný zbor Bratislava. Po ňom sme divákom priblížili záchranu osôb z havarovaného motorového vozidla a hasenie motorového vozidla. Cvičenie sme ukončili slávnostným sprievodom hasičskej techniky cez Trojičné námestie do hasičskej zbrojnice, kde všetkých čakalo občerstvenie.

            Nezabudli sme ani na tých hasičov, ktorí už nie sú medzi nami. Na oboch cintorínoch sme položili veniec k veľkému krížu a tak si uctili ich pamiatku.

            V roku 2012 oslávili svoje okrúhle jubileá:

p. Alžbeta Kovácsová 80 rokov

p. František Prikler 80 rokov

p. Terézia Ferdicsová 70 rokov

p. Emília Nagyová 60 rokov

p. Marta Straňáková 60 rokov

p. Božena Špaleková 60 rokov

p. Miroslav Tomčík 60 rokov

p. Jozef Rigó 50 rokov

Výbor DHZ pri tejto príležitosti svojim jubilantom zablahoželal a obdaroval ich vecnými darmi.

            V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2012 odpacovali približne 1000 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-         údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-         upratovanie zbrojnice a jej okolia

-         malovka kuchyne

-         údržba vozového parku

-         uskladnenie historickej techniky MČ BA Vrakuňa

            V oblasti práce s mládežousme  zavítali do materskej škôlky v Podunajských Biskupiciach na Staromlynskej ulici ako aj do ZŠ Vetvárska. Deti sa nás už nevedeli dočkať . Malým škôlkárom a školákom sme predstavili našu techniku, vybavenie a porozprávali sme im čosi o hasičoch, o tom ako sa hasia požiare a o čom je vlastne práca hasiča. Momentálne prebieha a teší sa veľkému úspechu hasičský krúžok na ZŠ Vetvárska. Malí nádejní hasiči sú veľmi šikovní a veríme, že pod vedením pána Jána Duranského, Dávida Goldmana a Tomáša Duranského z nich vyrastie nádejná nová generácia hasičov.

            V októbri 2012 sme sa na poslednej rozlúčke s hlbokým zármutkom rozlúčili s našim dlhoročným členom p. Jozefom Kovácsom.

Česť jeho pamiatke.

 

            Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej obrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

V Bratislave dňa 16.2.2013

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes61
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1024
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3054
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686674

We have: 5 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,