Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2011

 

Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2011 a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2009 a prijali hlavné úlohy na rok 2011.

V roku 2011Dobrovoľný hasičský zbor mal svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkach pripravenosti.

Výbor DHZ zasadal v roku 2011 jedenásť krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2011 a riadením celkového chodu DHZ.

Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

21.5.2011 sa v Poľnom Kesove uskutočnil už 9.ročnik hasičskej súťaže za účasti 36 družstiev v mužskej a 12 družstiev v ženskej kategórií. Bola to naša prvá súťaž v tomto roku. Nastupiliako siedmi v poradí malá nervozita bola viditeľná nakoľko nik z nás nechcel sklamať. Chyba na koši nás stála zopár stotín a zrazene terče v čase 15,50 a 15,16 sek. nám stačil, len na 14.miesto.

1.ročník súťaže ZELENÝ ŽIVOT CUP prebiehal za upršaného počasia. 28.5.2011 o 15:00 hod sa na nástup postavilo 17 družstiev. V peknom aréali v Hrubom Šúri bola trať dobre pripravená aj, keď miestami stála voda. My sme sa začali pripravovať, ako 7.družstvo v štartovej listine. Pekne rozbehnutý útok trocha skomplikoval problém na sacej strane, ale aj sekundový prestrek na pravom prúde. Časomieru sme zastavili v časoch ľavý prúd 14,62 a pravý prúd 15,60 sek. V celkovom poradí sme saumiestnili na 3 mieste.

4.6.2011 sa už po druhý krát sa miestom diania okresného kola stala základná škola svätej rodiny na Gercenovej ul. v Petržálke. Slnečné ráno a pekne pripravená dráha privítala 13 družstiev. Ako prvá disciplína v našom podaní bol požiarny útok, ktorý sme predviedli na istotu. Išlo sa na nástrekové terče 5l. čas sa meral ručne so stopkami. Do výsledkovej listiny sa započítaval stredný čas. V našom prípade sa zapisoval čas 22. sek. Na štafetu sme sa postavili, ako 7.družstvo tú sme tiež zabehli v slušnom čase. Celkovými postupujúcimi v kategórií mužov sa stali Podunajské Biskupice v kategórií žien Staré Mesto.

Po okresnom kole v Petržálke 4.6.2011 sme si to nasmerovali na súťaž v Starom Meste, kde sa konal už 19. ročník súťaže o pohár Ferdinanda Martinenga. V teame panovala dobrá nálada po víťazstve z Petržálky a nechceli sme si ju pokaziť ani po tejto súťaži. V ženskej kategórií zvíťazili dostastenky zo Záhorskej Bystirce, ale v mužskej kategórií panoval veľký bojo prvenstvo. Terén nebol práve najlepší. Krásny štart a pekne rozbehnutý utok zastavil časomieru na výslednom čase 18,89 sek. Tento čas sa už nikomu nepodarilo prekonať takže putovnú trofej svätého Floriána a pohár si v roku 2011 odnášali Podunajské Biskupice. Musím pripomenúť, že sa bežalo na hrubé hadice B75 a C52 terče nástrekové terén: tráva, asfalt.

4.6.2011 sa na nástup družstiev postavilo 39 družstiev  v obci Veľké Úľany.Súťažsa začalao 22:00 hod. Po krátkej porade veliteľov sa mohlo začať súťažiť. Ako druhé družstvo sme si základňu chystali my. Bezproblémové sacie vedenie problém na rozdeľovači tvrdé terče Topolčianok nám moc radosti nespravili ľavý terč 16,89 a pravý terč 20,68 stačil, len na 14.miesto v celkovom poradí.

V sobotu 18. júna sa konal v Banskej Bystrici Deň hasičov spojený so súťažou TFA Slovakia 2011 – Najtvrdšie hasičské prežitie. Europa shopping center zaplnili hasiči súťažiaci v štyroch disciplínach, ktoré zvládli len tí najlepší. V prvej disciplíne sa spájali a ťahali hasičské hadice, v ďalšej so svojím náradím a príslušenstvom zdolávajú prekážkovú dráhu, v tretej ich čakali obdobné disciplíny na schodisku a poslednou bol výbeh na 22. poschodie Europa business center. Disciplíny odzrkadľovali fyzickú náročnú prácu hasičov pri výkone svojho povolania. Náš zbor mal taktiež svoje zastúpenie reprezentoval nás náš člen Tomáš Duranský, ktorí skončil na 64 mieste.

Po postupe z okresného kola sa 11.6.2011 konalo krajské kolo v Pezinku. Medzi mužmi si prišli zmerať sili DHZ Plavecký Štvrtok, DHZ Most pri Bratislave a Podunajské Biskupice. V kategórí mužov postúpili na majstrovstvá Slovenska Podunajské Biskupice, keď svoje pokusi skončili štafeta 1.pokus : 73,55 sek. 2.pokus : 75,66 sek.. V požiarnom útoku 1.pokus : 20,73 sek. a .pokus :18,16. Išlo sa na 5l nástrekové terče. Medzi ženami postúpila DHZ Kráľová pri Senci z dorastencov DHZ Most pri Bratislave a z dorasteniek DHZ Záhorská Bystrica. Majstrovstvá Slovenska sa tv roku 2011 konali9 a 10 ho júla v Dubnici nad Váhom.

2.7.2011 sa v Šenkviciach konal už 12.ročník pohárovej súťaže „o putovný pohár poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach“ V rokoch 2009 a 2010 sme si pohár odnášali my anechceli sme na tom nič meniť ani v tomto roku. Nakoľko Zolo trávil v tomto termíne dovolenku museli sme si požičať strojníka s teamu ZELENÝ ŽIVOT. V prvej sedmičke odbehli svoje pokusy niektoré ligové družstvá, ktoré dosahovali 15 – kové časy. Ako ôsmi v poradí sme sa na štart postavili my. Svoj pokus sme dokončili s výsledným časom 14,37 sek. ktorí sa už nikomu nepodarilo prekonať. Po dvanástich rokoch sme si nastálo odniesli putovný pohár zo Šenkvíc a samozrejme aj cenu najrýchlejšieho prúdara s časom 14,28 sek.

10.7.2011 sa konali MSR v hasičskom športre v Dubnici nad Váhom.Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým naším fanušíkom, kamarátom z rôznych DHZ, ktorý nás došli podporiť, ale aj ľudom, ktorý nám držali palce doma, alebo mysleli na nás. Išli sme s cieľom obsadiť čo najlepšie miesto no dnes pri nás nestála šťastena. Disciplína ktorej sme sa obávali dopadla celkom dobre, ale v disciplíne v ktorej sme doma v požiarnom útoku sme chybovali. Skončili sme celkovo na 7.mieste.

24.7.2011 sme v skorých ranných hodinách vyrážali na 215 km dlhú cestu za našími kamarátmi do Korňe, kde sa konal 1.ročník súťaže cezhraničnej spolupráce medzi obcami Korňa a Staré Hamry zároveň bola táto súťaž 5.kolom VŠEVED FIRE ATTACK 2011 Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku. Ako prvé družstvá odbehli účastníci SSHL a my sme si základňu začali pripravovať, ako 23. poradí. Čo sa nám už dlho nestalo chybička na koši nám skomplikovala výsledný čas, ktorý stačil, len na 19.miesto. Musíme si povedať, že sme sa zúčastnili kvalitnej súťaže o čom svedčí aj účasť 55 hasičských družstiev.

Za krásneho slnečného počasia 6.8.2011sa konal v Kyselici už 10. ročník súťaže o pohár starostu obce Kyselica. Táto súťaž bola zaradená taktiež do seriálu ZSHL. Po krátkom prihovore sa mohlo začať v zápolení. Naše družstvo štartovalo, ako tretie v poradí. Tri krát zlihanie štartovacej pištole prinieslo svoje ovocie. Nervozita družstva bola viditeľná. Odzrkadlilo sa to aj na našom výslednom čase 19,20 sek. čo stačilo, len na 10 priečku.

7.8.2011 - Nedeľné slnečné predpoludnie patrilo 4.ročníku súťaže o pohár DHZ Horenická Hôrka. Nádherné prostredie a ešte lepšie pripravená trať čakala 77 družstiev, ktoré sa tejto tradičnej súťaže zúčastnili. Po prví krát sme sa zúčastnili aj my a nemáme sa za čo hanbiť. Veď do 14. miesta padali samé 15.kové časy. My sme odštartovali, ako ôsmi. Maličká chybyčka na rozdeľovači nás stála nejaké stotiny no čas 15,15 sek. na Tomášovej strane a 15,27 sek. na Dávidovej strane nás celkom potešil. V Celkovom poradí stačil tento čas na 12. miesto.

Na VI.ročník „Memoriálu Františka Pajgera“ zavítalo 26.9.2011 do Zlatých Klasov 40 hasičských družstiev. V peknom areáli a za dobrého počasia bolo všetko veľmi pekne pripravené. Po slávnostnom otvorení nastúpili na štart domáci. Určite prispelo na ich výkon aj bohaté domáce obecenstvo. So svojím útokom nemohli zabodovať na popredných priečkach. Z piateho miesta sme štartovali my. Verili sme si nakoľko už bolo na čase ukázať, že sa vieme popasovať aj so silnou konkurenciou. Dávidov zrazený terč v čase 14,20 stačil na najlepšieho prúdara večera a Tomášov terč s časom 14,72 sek. na celkové prvé miesto.

Zrekonštruovaný areál hasičskej stanice v Šamoríne privítal 3.8.2011 o 12:00 hod. 38 hasičských družstiev za účasti hostí z Maďarska a Holandska. Súťaž otvoril krátkym príhovorom primátor mesta Šamorín p. Gabriel Bárdos. Na tejto súťaži sme si rezervovali 6. štartové miesto nakoľko sme sa museli presunúť popoludní na ďalšiu súťaž. Technické problémi so štartovacou pištolou ovplyvnili troška náš výkon, ale aj napriek tomu s malými chybičkami sme dokončili svoj pokus s časom 19,18 sek. Musíme povedať , že s výkonom sme neboli spokojný nakoľko na tieto terče sme na hrubé hadice dali oveľa lepší čas. S týmto časom sme skončili na 3.mieste.

Sobotné slnečné popoludnie 3.9.2011 patrilo v Boldogu 7.kolu západoslovenskej hasičskej ligy. My sme sa presúvali zo Šamorína a prišli sme práve, keď si svoje pokusi odbehlo 10 družstiev. Do vtedy vedúcim družstvom boli Šenkvice. Vedeli sme, že ich čas je v našom prípade prekonateľný. Po kontrole náradia sme si, ako 16. družstvo pripravili základňu. Po výstrele rozhodcu nastal menší problém naštartovej čiare, voda okolo 8 sek. a prestrek na Tomášovej prúdnici nám prinesol výsledný čas 14,82 sek. Tento nás zaradil na prvé miesto. Po nás nastúpili na štart chalani z Kyselice rýchlejšia voda v ich podaní priniesla aj lepší čas 14,29 sek čo im stačilo do konca súťaže na 1.miesto. Nás ešte predbehli Voderady s časom 14,50 sek.

11.9.2011 je už tradičným dátumom, kedy sa koná pohárová súťaž v Pod. Biskupiciach. Tento rok to bol už 13. ročník Memoriálu Jozefa Duranského. Počas zahájenie povedal pár milých slov aj prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik. Ako prvé družstvo na štart sme sa postavili my nakoľko nás čakali organizačné povinnosti. Nás čas 14,59 sek. stačil na tejto súťaži, len na 3.miesto. Kategórií mužov vyhralo družstvo z Kyselica a na druhom mieste skončil Poľný Kesov. V ženskej kategórii zvíťazili dievčatá z Kesova. Na druhom mieste Veľká Paka a pekné tretie miesto si odniesli dievčatá zo Šamorína. Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým tým čo sa zúčastnili našej súťaže, patrí Vám naše veľké Ďakujeme.

17.9.2011 sa niesol v duchu súťaží nakoľko sa v dvoch mestských častiach konali pohárové súťaže na, ktoré sme zavítali aj my pre spestrenie sobotného dopoludnia. Predpoludním sme zavítali na XII. ročník súťaže o pohár starostu mesta Ružinov, kde sme bodovali. Boli sme jediným družstvom, ktorému sa podarilo nastriekať 5l. terče pod hranicou 20 sek. a z Prievozu sme si odnášali putovný pohár. Hasiči z Petržálky už po VII. krát organizovali svoju súťaž na Gerncerovej ul. Po našom príchode sa uskutočnil nástup s krátkym príhovorom starostu mestskej časti Petržálka. Útok v našom podaní nedopadol práve najlepšie, keď Rišovi nastali na rozdeľovači malé komplikácie. Výsledný čas nám stačil, len na celkové 4.miesto.

8.10.2011 sme si to nasmerovali na našu poslednú súťaž v roku 2011 do obce neďaleko Opavy Velkých Hoštic, kde sa konala súťaž pod názvom Hoštický pohár ( po starom október cup ). Na štart sa prihlásilo 100 družstiev. Nakoľko sme si rezervovali 77 priečku na štart sme sa postavili popoludní. Chladné, ale občas slnečné počasie bolo veľmi príjemným počasím na zakončenie sezóny. Náš pokus vyšiel podľa očakávania až na tie prestreky na terčoch. S výsledným časom 16,25 sek sme skončili na celkovom 22.mieste za čo sa nemusíme vôbec hanbiť. Bola to naozaj veľmi kvalitná súťaž so skvelými družstvami. Čakalanás zima a dostatočne dlhý čas, aby sme sa pripravili na novú sezónu 2012.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým členom súťažného družstva za ich odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu nášho hasičského zboru a  našej mestskej časti.

V oblasti výjazdov a asistenčných služiebsme v roku 2011 mali 10 výjazdov k požiarom, technickým haváriám a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, 4.1. - požiar PD Vajnory, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra a asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách. Počas žatvy sme slúžili s jedným vozidlom a dvomi hasičmi pri kombajnoch v každý deň žatvy.

V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnostisme zorganizovali dňa 29.1. 2011 Hasičský Ples, ktorý sa konal v kultúrnom dome Vetvár. Ples mal dobrú odoyvu medzi našimi obyvateľmi a priaznivcami. Hodnotné tombolové ceny, dobrá muzika a neutíchajúca zábava až do ránasvedčili o vysokej úrovni tejto akcie. V roku 2011 oslávili dvaja naši členovia okrúhle jubileá. Pani Magdaléna Wimmerová oslávila svoje 70. narodeniny a pán Robert Špalek svoje 60. narodeniny. Výbor DHZ pri tejto príležitosti svojim jubilantom zablahoželal a obdaroval ich vecnými darmi.

Pri príležitosti MSR v hasičskom športe na ktoré sa prebojovalo aj naše súťažné družstvo sme v spolupráci s miestnym úradom zorganizovali zájazd pre členov a sympatizantov nášho DHZ. MSR sa konali dňa 10.7.2011 v Dubnici nad Váhom. Zájazdu sa zúčastnilo 40 členov a fanúšikov našich chlapcov. Prežili sme deň plný vynikajúcich športových výkonov, napätia medzi najlepšími súťažnými družstvami z celého Slovenska.

V máji sme oslávili a uctili si pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.6.mája sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Po omši sme položili veniec k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí.

V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2011 odpacovali približne 1000 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-         údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-         upratovanie zbrojnice a jej okolia

-         prerábka klubovne (malovka, parkety)

-         výmena čerpadla vo vozidle CAS – 32 T815

-         výroba vešiakov v garáži č.1

V oblasti práce s mládežousme zavítali dňa 5. 5. 2011 do materskej skôlky v Podunajských Biskupiciach na Staromlýnskej ulici. Deti sa nás už nevedeli dočkať . Malým škôlkárom sme predstavili našu techniku, vybavenie a porozprávali sme im čosi o hasičoch, o tom ako sa hasia požiare a o čom je vlastne hasičina. Po vysvetlení istých vecí a zodpovedaní otázok malých zvedavcov, sme im prichystali krátky program. Mohli si zastriekat z ručných striekačiek o čo bol veľký záujem. Ale asi najväčší záujem bol o naše hasičské auto.  V letných mesiacoch sme uskutočnili deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici na ktorej sa zúčastnili deti zo základnej školy Pozáhradná.

 

V roku 2011 sme sa na poslednej rozlúčke s hlbokým zármutkom rozlúčili s našimi dlhoročnými členmi:

14.1.2011 s pánom Jánom Kurthom a 18.11.2011 s pánom Viliamom Pussom.

Česť ich pamiatke.

Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej obrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

V Bratislave dňa 13.1.2012

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes64
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1027
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3057
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686677

We have: 3 guests, 1 bots online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,